Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 TI/TE   j.pol mat hist j.a.   chem wfdz     mat rel fiz geog hist przed edb   so so utk utk j.a. asso asso asso   wfdz wfdz dinutk dinutk mat biol j.pol WO       j.pol j.n inf WOS WOK rel  
eie wf inf   mmiue mmiue mmiue peie peie peie     j.a. miue eie wf wf j.a. j.n
  wf                           wf wf    
1 TPS/TH   przed fiz rel mat rel pkm pkm   wf wf j.a. inf j.pol j.pol chem biol   j.n WOS j.a. bps WOK mat geog hist     zp zp zp zp zp         mat hist j.pol wf WO edb bp  
j.a. wfdz ps ps oits ps oits tjph tjph wfdz zp zp zp zp zp j.a.  
                    wfdz ps ps inf j.a.    
1 BS   fiz j.pol hist wf biol rel       zp zp zp zp zp zp         WO edb mat j.pol wf wf       geog rel j.r mat chem inf   ppkm ppkm bp binps binps t.mech      
  wfdz zp zp zp zp zp zp     wfdz wfdz   zp zp zp zp zp zp
2 TI/TE sk sk mat utk utk j.a.           dgwbi so so so j.n mie   peie peie przed dinutk dinutk j.a. j.pol WO   rel mat rel inf wiai asso       pimlsk pimlsk pimlsk mat j.pol j.pol      
miue miue eie j.a. peie miue ie mmiue mmiue mmiue mmiue mie mie wfdz wfdz wfdz eie eie ie miue j.a. inf wf wf   j.n miue wf
2 TPS/TOT nzipps nzipps onidps wf wf geog j.a. rel   pkm mat wf przep j.pol j.pol j.a.       zp zp zp zp zp pkm     wyp rel bps oinops nzipps bps onidps onidps   j.n przed mat geog j.pol bps j.a. WO  
    oit oit gt   oiiut oiiut wfdz wfdz zp zp zp zp zp     j.a.z ot ot miewt     miewt
                    wfdz pdgwt gt ot ot                  
2 BS wf wf przed j.r j.pol mat przep przep       wf rel WO j.r hist     oizps oizps rel j.pol przed binps binps       zp zp zp zp zp zp     peie peie ppkm peie t.mech oizps binps    
          wfdz wfdz wfdz     zp zp zp zp zp zp   zp zp zp zp zp zp
3 TPS/TOT neieups neieups binps binps mat j.pol wf j.n   rel hispoł geog mat j.a. j.n j.pol WO     rel j.pol mat mat j.a. wyp wyp   geog geog wf wf mat neieups wyp wyp     zp zp zp zp zp      
  oiiut oiiut it j.a. j.n oiiut oit j.a. gt gt wfdz wfdz miewt ot pdgwt j.a. j.a. zp zp zp zp zp j.n
                                    ot ot ot j.a.z wfdz  
3 TI/TE sbd sbd sbd j.a.z j.a. dgwbi       abd abd hispoł wiai wiai mat mat j.n   rel j.n mat wf wf j.pol j.pol rel   pai pai mat j.a. pimlsk pimlsk hispoł       pai pai wf mat j.pol inf WO  
  mmiue mmiue mie mie mie ie ie eie inf wf wf miue miue j.a.z ie j.a. miue omuiie dgwbe wf j.a.
3 BS   zp zp zp zp zp zp       zp zp zp zp zp zp       j.pol wf mat rel rel jnz       j.n wf wf mat WOS WO przed     dps dps dps dps binps binps binps  
zp zp zp zp zp zp zp zp zp zp zp zp   zp zp zp zp zp zp zp zp
                                         
4 TOT/TH     hispoł mat oiiut miewt miewt       geog mat wf wf j.a. j.pol geog   it it oiiut j.a. ot wf WO     j.n ot mat j.pol j.pol rel it it     oiiut oiiut oiiut oiiut j.a. rel    
mwdh j.n sfh sfh wf wf j.a. ok ok jowdh pwh j.a. wf sfh sfh     sfh sfh sfh ok mwdh j.a.
4 TPS/TM   mat wf j.pol rel oinops j.n       j.a. oinops hispoł rel mat mat     oizps oizps oizps j.pol j.pol WO j.a.z     oizps oizps oinops mat wf wf fiz fiz   oizps oizps oizps oinops j.a. j.a.z      
wf j.a.   j.a. oinpp oinpp pppp   oinpp oinpp pppp wf wf pz pz pz pz pz pz pz pz
4 TI/TE   hispoł j.pol abd abd mat mat     pai pai inf j.n j.a. wf wf     pai pai wiai wiai j.a. mat rel     abd abd inf WO rel j.pol inf       mat wf abd abd pai pai    
omuiie omuiie omuiie omuiie inf j.a. j.n wf wf inf inf omuiie omuiie miue ie ie ie j.a. wf miue ie ie ie