Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
I TI/TE wfdz j.pol j.pol hist wf geog WOS WO   edb przed j.a. j.n WOK mat wf wf   rel mat utk utk j.pol inf biol chem   wfdz wfdz j.a. dinutk dinutk asso asso asso   wdż so so mat hist fiz rel    
  eie miue j.n inf j.a.   mmiue mmiue mmiue peie peie peie   j.a. eie
I TPS/TOT   fiz hist WOK j.pol j.a. geog WO     hist bps j.a. przed mat biol chem     zp zp zp zp zp pkm pkm     inf j.pol edb j.a. WOS wf wf   wdż j.n mat bp j.pol rel j.a. rel  
wf oiiut oiiut j.n pdgwt j.a. inf p.tur p.tur   wfdz wfdz gt oiiut pdgwt   j.a. gt wfdz
I BS     edb mat fiz wf j.pol j.r     zp zp zp zp zp zp         binps ppkm t.mech ppkm binps       bp inf rel rel j.pol wf wf   wdż geog hist mat chem biol   WO  
                            wfdz wfdz     wfdz
II TI/TE   przed wf mat j.a. wiai wiai wiai   wfdz wfdz inf utk utk dinutk dinutk dinutk   so so wf wf j.pol j.pol sk sk   asso asso asso mat j.a. inf pimlsk pimlsk   sk sk mat j.pol j.n rel WO rel  
ie eie j.a. peie   mie mie mie mmiue mmiue mmiue mmiue miue miue peie peie inf inf miue miue ie j.n   eie eie j.a.
II TPS/TOT   mat binps binps j.n j.pol wf wf   nzipps nzipps geog przed j.a. mat j.pol rel     zp zp zp zp zp neieups     rel binps j.a. pkm przep mat j.pol WO   wyp wyp wf binps binps pkm nzipps nzipps  
ot ot oiiut oiiut j.a. oit oit wfdz wfdz j.a. miewt miewt j.a. j.n j.a.z wfdz gt gt pdgwt gt ot ot                
II ZSZ   binps rel WO hist biol wf wf   binps binps przed j.n mat j.pol       przep przep oizps peie oizps peie peie       zp zp zp zp zp zp       j.pol wf chem rel j.n      
      wfdz wfdz                              
III TH/TOT wf wf mat WO j.n j.a. sfh sfh   sfh sfh mat j.pol ps j.a. j.a.       ok ok rel hispoł geog rel       mat j.n j.pol j.pol geog pwh ok   ps ps ps jowdh j.a. wf mwdh mwdh  
j.a.z oiiut gt gt it pdgwt ot ot ot ot j.a. j.n miewt j.a. j.a. j.n gt j.a. oiiut oiiut oit  
III TI/TE sbd sbd sbd pimlsk pimlsk j.a. j.a.z     j.n pai pai inf mat pai pai WO     j.pol j.pol wiai wiai mat mat hispoł     dgwbi mat wf j.pol j.n rel rel   wf wf abd abd mat j.a. hispoł    
  ie mmiue mmiue mie mie mie miue miue j.n eie j.a.z j.a. j.n dgwbe inf miue j.a. ie ie omuiie
III TPS/TM rel rel hispoł mat mat fiz wyp wyp   neieups neieups wf wf mat j.pol fiz fiz   binps binps wyp j.n j.a. wyp neieups     j.n j.pol j.pol mat mat wf j.a. WO     zp zp zp zp zp      
j.a. j.n pppp pt   tnmuin j.n twemuin j.a.z dg j.a. twemuin   twemuin zp zp zp zp zp zp
III ZSZ   zp zp zp zp zp zp       zp zp zp zp zp zp       jnz rel j.pol mat j.n wf wf     rel wf WO mat przed WOS     dps dps dps dps binps binps binps    
                                       
IV TH/TM   mat mat wfdz j.pol j.pol geog geog     hispoł hispoł mat wf wf rel     wfdz wfdz mat mat wf j.pol WO rel     j.n geog geog j.a. j.a. hispoł hispoł     mat j.a. geog geog hispoł      
j.a. j.n j.a.   j.n j.n j.a. j.n j.a. j.n j.a.
IV TPS   j.n j.n j.a. mat mat fiz fiz     mat mat j.a. wf wf j.pol       hispoł hispoł j.a. wf j.n j.pol WO     mat fiz fiz hispoł rel j.pol j.a.     hispoł hispoł fiz fiz mat rel    
IV TI/TE   hispoł inf j.n j.pol mat mat       j.a. mat hispoł inf j.n mat       rel inf hispoł rel mat j.a. j.a.     j.pol j.pol j.a. wf mat mat     WO mat j.pol wf wf j.n inf inf  
inf inf j.n j.a. inf j.a. inf inf j.a. j.a. j.n j.n