• Staszic w Olimpiadzie ZUSowej !!!

  Staszic w Olimpiadzie ZUSowej !!!

 • Weronika Stefankiewicz stypendystką Prezesa Rady Ministrów

  Weronika Stefankiewicz stypendystką Prezesa Rady Ministrów

 • Handlowcy i Ekonomiści ze Staszica przygotowują się do Olimpiady ZUS-owej!

  Handlowcy i Ekonomiści ze Staszica przygotowują się do Olimpiady ZUS-owej!

 • Spotkania z balladą

  Spotkania z balladą

 • 25-lecie Powiatu Radomskiego

  25-lecie Powiatu Radomskiego

 • 90

  Staszic czyta - akcja "Przerwa na czytanie"

 • Prelekcja „Wartość, godność i ochrona życia człowieka”

  Prelekcja „Wartość, godność i ochrona życia człowieka”

 • Akademia z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

  Akademia z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

 • Wycieczka do Warszawy

  Wycieczka do Warszawy

 • Strzelnica wirtualna w szkole

  Strzelnica wirtualna w szkole

 • Uczeń V TI samodzielnie modernizuje instalację sieciową

  Uczeń V TI samodzielnie modernizuje instalację sieciową

 • 80

  Żywa historia z PIK-u

 • Wycieczka do Krakowa i Oświęcimia

  Wycieczka do Krakowa i Oświęcimia

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej

 • Pielgrzymka na Jasną Górę 2023

  Pielgrzymka na Jasną Górę 2023

 • Uczniowie ze Staszica na warsztatach integracyjnych w Akademickim Studium Kształcenia Praktycznego w AHNS w Radomiu

  Uczniowie ze Staszica na warsztatach integracyjnych w Akademickim Studium Kształcenia Praktycznego w AHNS w Radomiu

 • Wycieczka Lublin - Kozłówka

  Wycieczka Lublin - Kozłówka

 • Sprzątamy dla Polski

  Sprzątamy dla Polski

 • V Marsz Pamięci Armii Krajowej Ziemi Iłżeckiej, Starachowickiej i Radomskiej im. kom. AK Antoniego Hedy ps. Szary

  V Marsz Pamięci Armii Krajowej Ziemi Iłżeckiej, Starachowickiej i Radomskiej im. kom. AK Antoniego Hedy ps. Szary

 • Oddając krew, ratujesz życie

  Oddając krew, ratujesz życie

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych przez ZSP w Iłży.

od 25 maja 2018r. w Polsce będzie stosowane Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
o Ochronie Danych Osobowych (określane jako „RODO”). W związku z tym informujemy
o przetwarzaniu danych osobowych oraz o zasadach, na jakich to się będzie odbywało po dniu 25 maja 2018r.

 1. Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119/1)
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, w Iłży Błazińska 5, 27 – 100 Iłża, www.zspilza.pl , tel./fax 48 616 3037, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Błazińska 5, 27 – 100 Iłża lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. W terminie od 25 maja 2018r. do 31.07.2018r. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych (określany jako „IOD”) z którym będzie można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Błazińska 5, 27 – 100 Iłża lub
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży
  w szczególności:
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c) i lit. e) w szczególności tylko wtedy gdy:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora [tj. na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
 • marketingu produktów lub usług własnych, tj. przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji na urządzeniach komunikacji elektronicznej lub za pomocą poczty tradycyjnej;
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim uczniów i pracowników)
  i mienia szkoły z zachowaniem prywatności i godności osób;
 • prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do:
 • Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • Podmiotów Medycznych,
 • Aplikacji Portal OSK,
 • Dziennika elektronicznego Librus (dane uczniów i rodziców),
 • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,
 • Innych szkół i instytucji (konkursy, turnieje, zawody, kursy itp. ).
 1. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
  • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
  • Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
  • Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
  • Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. Administrator dokona wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Leszek Giemza

  Dyrektor szkoły

Iłża, dnia 24.05.2018r.

 

Instytucje i partnerzy